Tại kho hàng và Phòng bảo trì

Sửa chữa thiết bị

 

Chúng tôi nhận dịch vụ sửa chữa cho mọi thiết bị chúng tôi cung cấp. Chúng tôi có dự trữ một số linh kiện, phụ kiện thông thường nhất, và sẽ liên lạc ngay với nhà cung cấp để bảo đảm nguồn cung ứng nhanh nhất đối với các mặt hàng không có sẵn.


Dịch vụ bảo trì

 

Chúng tôi nhận bảo trì cho các thiết bị hoặc ở phòng bảo trị của chúng tôi hay ở nhà máy của quý khách. Các kỹ sư và kỹ thuật viên bảo trì của chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm về mọi phương diện dịch vụ và bảo trì cho các thiết bị chúng tôi cung cấp.


Hiệu chuẩn và thử nghiệm

 

Chúng tôi nhận dịch vụ tìm lỗi của thiết bị và thử nghiệm đầy đủ - việc này có thể tính phí nhưng cũng có thể miễn phí khi sửa chữa nếu như có thể sửa chữa được thiết bị.

 

Chúng tôi cũng có thể trợ giúp miễn phí qua điện thoại đến tất cả khách hàng về các vấn đề kỹ thuật của sản phẩm mà chúng tôi cung cấp.   

Dịch vụ
GEO: 10.7902912, 106.7936645

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG THẠNH PHÁT - Cung cấp máy móc thiết bị, Thiết kế thi công hệ thống xử lý nước thải

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG THẠNH PHÁT - thanhphat.asia